Parisa Zinolabedinbik Paulsen

Parisa Zinolabedinbik Paulsen

Læge

Født 1981.
Lægevidenskabelig embedseksamen fra Odense Universitet i 2008.
Speciallæge i almen medicin siden 2017. 
Bred lægefaglig erfaring fra medicinsk, kirurgisk, psykiatrisk, gynækologisk og pædiatrisk afdeling på Kolding og Sønderborg sygehus. 
Medlem af Praktiserende Lægers Organisation. 
Bosat i Kolding sammen med min mand og vores 3 skønne børn. 

Claus Olesen

Claus Olesen

Læge

Født i Hjørring 1956.
Lægevidenskabelig Embedseksamen fra Århus Universitetet 1986.
Bred almen medicinsk uddannelse indenfor alle specialer på Kolding og Vejle Sygehuse.
Selvstændig praktiserende læge siden 1994.
Fik mulighed for at optage Elin Franck som kompagnon i år 2000.
Udover almindelig lægegerning tilbyder jeg også akupunktur til interesserede patienter.

Mikkel Lind-Holst

Mikkel Lind-Holst

Læge

Født 1979.
Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet i 2010.
Specialist i Almen Medicin 2019.
Har bred lægefaglig erfaring fra medicinske, kirurgiske, psykiatriske, gynækologiske og børneafdelinger på Amager, Kolding, Esbjerg og Åbenrå sygehuse
Har arbejdet som praktiserende læge i Grønland og New Zealand.
Jeg er medlem af DSAM og Lægeforeningen.
Privat, bor jeg i Kolding området med min familie; min kone Marie og vores 3 børn.

Dorthe Schmidt Johansen

Dorthe Schmidt Johansen

Lægesekretær

Født i Ribe i 1964.
Mor til 3 børn og bosiddende i Sdr. Stenderup.
Er uddannet sygehjælper i 1989 og Social- og Sundhedsassistent i 2005. Jeg har været ansat i Kolding kommune i ca. 20 år, hvoraf de 10 år har været i skærmede enheder. De sidste 3 år har jeg arbejdet i socialpsykiatrien.
Er nu ansat her i lægeklinikken som lægesekretær, hvor mine arbejdsområder er telefonbetjening, modtagelse, behandling og vejledning af patienterne i samarbejde med det øvrige personale.

Pia Woitowitz Jensen

Pia Woitowitz Jensen

Sygeplejerske

  Født i Kolding 1963.
Mor til 3 børn og bosiddende i Sdr. Bjert.
Er uddannet sygeplejerske fra Vejle sygeplejeskole i 1987.
Startede straks med ansættelse på hjerteafdelingen på Kolding Sygehus og var her i 7 år. Siden fik jeg lyst til at beskæftige mig med nogle yngre patienter og blev sygeplejerske på børneafdelingen, hvor jeg var i 4 år indtil 1998. Siden da ansat her i klinikken som konsultationssygeplejerske.
Mine arbejdsområder er telefonbetjening, modtagelse, behandling og vejledning af
patienterne.   

Studentermedhjæpere

  Lægestuderende

  Der vil hen over sommeren være ansat flere lægestuderende som vil varetage blodprøvetagning, forundersøgelse til årskontroller og lignende opgaver.