Lægerne Dorothea er en lægeklinik bestående af tre faste læger, to sygeplejersker og en lægesekretær. Vi deltager alle i patientbehandlingen. Vi deltager desuden i videreuddannelsen af de unge læger, og derfor vil du også kunne møde uddannelseslæger og lægestuderende i klinikken. Vores dygtige personale har selvstændige konsultationer og det er sekretæren og sygeplejerskerne der tager telefonen når du kontakter os. Lægen vil ringe tilbage hvis du ønsker dette.

Drejer det sig om en akut opstået sygdom, vil den læge eller sygeplejerske der først har en ledig tid se på patienten. 

Ved akut opstået sygdom vil du altid kunne få en tid samme dag men du skal kontakte os telefonisk først.

For at få så lidt ventetid som muligt vil du blive spurgt om hvad konsultationen drejer sig om. På den måde har vi en bedre mulighed for at forberede os til konsultationen.
Hvis du ikke ønsker at oplyse om henvendelsesårsagen i telefonen accepterer vi selvfølgelig dette.
Ventetid kan ikke altid undgås, idet dårlige patienter vil blive undersøgt hurtigst muligt før andre ventende patienter.

Sygesikringen kræver, at alle patienter medbringer deres sygesikringskort ved besøg hos lægen, husk derfor dit sygesikringskort.

Udenfor normal åbningstid henvises der ved akut opstået sygdom til lægevagten på tlf.: 70110707.

Har du ideer til forbedringer her i klinikken modtages disse meget gerne eventuelt kan der lægges en seddel i vores ris og ros kasse i venterummet.

Information vedrørende privatlivspolitik (GDPR) findes under fanen patientinformation.